Periodundervisning

I steinerskolan bygger läseordningen på människans dygnsrytm och man undviker ett uppsplittrat schema. Morgonen ägnas åt periodundervisning, förmiddagen åt t.ex. språkundervisning och eftermiddagen företrädesvis åt konstnärligt-praktiska ämnen, som verkar stimulerande. Då kan man undvika läströtthet under skoldagen. I klasserna 7–9 har man också eftermiddagsperioder i de konstnärligt-praktiska ämnena.

Under alla årskurser ägnas skoldagens två första timmar åt periodundervisning. Man undervisar då samma ämne i perioder på två till fyra veckor. Diskussioner och samverkan mellan lärare och elever ger en aktivering och en direkt kontakt som tekniska hjälpmedel inte ger. På så sätt hinner ett fördjupat engagemang utvecklas och stoffet får sedan sjunka in och mogna tills ämnet tas upp nästa gång i en ny period.

Periodhäftet
Läraren anpassar sin undervisning till vad elever i olika klasser verkligen behöver. Läraren sammanfattar stoffet i de lägre klasserna, eleverna skriver och ritar bilder som anknyter till undervisningen. Efterhand utformar eleverna själva sina texter. Genom berättelser och diskussion växer stoffet fram för att sedan sammanställas i arbetsboken.

Konstnärligt från klass 7