Välkommen till Mikaelskolan!

Mikaelskolan grundades år 1985 och är en 9-årig, privat steinerskola med grundläggande utbildning ute på natursköna Västerby Gård några kilometer utanför Ekenäs centrum. Skolan upprätthålls av understödsföreningen Steinerpedagogikens Vänner i  Västnyland rf. (SPV rf.)  som också erbjuder steinerpedagogisk dagvård i hemtrevlig miljö.

 

Föreningsbroschyrer

Här hittar du vår föreningsbroschyr, som färdigställdes i februari 2017!

Här hittar du höstens nummer av föreningens tidning Ratatosk, vars tema den här gången är maten i föreningen.

 

Information om aktuella händelser i föreningen

Är du intresserad av vad som händer i Mikaelskolan och i barnträdgården Rosengården? Här hittar du föreningens händelsekalender! Är du förälder i föreningen kan du även titta hit för närmare information!

Vi finns också på Facebook - följ oss gärna där!

 

Börja i Mikaelskolan?

Om du vill att ditt barn ska börja i Mikaelskolan är du välkommen att ta kontakt med oss! Här finns närmare information!

 

Calendulakurs på Mikaelskolan!

En Calendulakurs om utvidgad vård hålls bl.a. på Mikaelskolan med start i september 2017 och pågår hela läsåret. Kursen ordnas av föreningen Alfa Omega rf. och riktar sig till sjuk- och hälsovårdspersonal samt andra intresserade. Anmälning och frågor riktas till Virve Weckström på nummer 040 012 7174 eller per e-post till virve.weckstrom(at)gmail.com.

 

 

 

 

Aktuellt

Välkommen till Mikaelskolan!

Anmälan till Mikaelskolans klass 1 inför hösten 2018 sker liksom de senaste åren via Raseborgs stad via samma elektroniska blankett som används vid anmälan till skolgång i kommunens skolor. Anmälningstiden pågår under perioden 22.1-4.2.2018. Vårdnadshavare till barn som blir läropliktiga under år 2018 får per post hem ett brev med information om hur anmälningen går till. Vårdnadshavare som inte senast under vecka 4 fått ett sådant brev ombeds kontakta Charlotte Hellman på Raseborgs stads bildningskansli, tfn 019 289 2141.

Öppet hus i februari!

Vi välkomnar alla intresserade att komma och bekanta sig med vår skola och barnträdgård lördagen den 3 februari kl. 10-14! Vi erbjuder möjlighet att ta del av pedagogisk information, att gå på café och se elevuppträdanden.

Välkomna!

Nytt Stella Nova-seminarium kör igång i januari!

Stella Nova–seminariet (SPV:s utbildningsverksamhet) inleder en ny 2 ½ - årig kurs i januari 2018. Det handlar om deltidsstudier och seminariet är svenskspråkigt och sker huvusakligen på Mikaelskolan om inte annat anges.

Utbildningen ger 60 studiepoäng och motsvarar det första året, Yleisopintovuosi, vid den Steinerpedagogiska lärarutbildningen i Snellman-korkeakoulu. Utbildningen godkänns vid alla steinerpedagogiska läroanstalter i Norden, vilket innebär att man kan fortsätta sin utbildning i de andra nordiska länderna.

Grundskollärare får steinerlärarbehörighet genom Stella Nova – seminariet.

Stella Nova-seminariet inleder sin verksamhet i Mikaelskolan den 19 januari kl. 16.

Kursprogram år 2018:

1. Fre-lö 19-20.1 Den skapande människan - brobyggare mellan världar
2. Lö-sön 3-4.2 Talviseminaari i Marjattakoulu, Helsingfors
3. Fre-lö 16-17.2 De första sju åren. Livet i en Waldorfbarnträdgård. Temadag i Rosengården
4. Fre-sön 16-18.3 Luomisen suuri ihme - ihmissydän. Skapelsens stora under - människohjärtat. Snellman-korkeakoulu, Helsingfors
5. Fre-lö 6-7.4 Waldorfskolans läroplan för åldern 7-18 år
6. Fre-lö 27-28.4 Näringens betydelse under livets gång
7. Fre-lö 18-19.5 Människans 12 sinnen
Sommarprogram
8. Fre-lö 8-9.6 Hyvinvointi viikonloppu - välmåendeveckoslut. Snellman-korkeakoulu, Helsingfors
9. Barnaårens betydelse. En vecka i slutet av juni i Järna, Sverige.
Alternativt program: 11-13.6: Biografiarbete som verktyg i Steinerpedagogiken (Hangö Sommaruni, Hangö)
10. Fre-lö 24-25.8 Sång & musikundervisningen i Steinerskolan
11. Fre-lö 14-15.9 Formteckning i Steinerskolan
12 Fre-lö 5-6.10 Sagor, fabler, legender; modersmålet i förskolan och i årskurs 1-2 utgående från läroplanen
13. Fre-lö 26-27.10 Modersmålet i årskurs 3-4
14. Fre-lö 16-17.11 Drama och årstidsfester

Översättning till svenska ordnas vid behov.

Fredagar pågår kursen kl. 16-21. Lördagar pågår kursen kl. 9-16.

Stella nova-broschyren hittas här. Mera information ger Göran Kurtén:

Tfn 040-751 7137

Kanslitid; tisdag och torsdag 15.00-18.00

e-post: stella.nova(at)hotmail.com

Stick-mix till förmån för klass 3

Kom med och förbränn julchokladen…

Söndagar start 21 januari 2018 kl. 10-11  i Ladugården, Mikaelskolan.

Vi träffas fem söndagar.

Pris 25 euro (intäkterna går oavkortat till åk 3 klasskassa)

Käpp – och motionsgymnastik för dig som behöver få bättre kondition, större rörelseförmåga i axlar, armar och övre kropp. Bra för dig som arbetar vid skrivbord eller med ”händerna neråt ”. Vi tränar också mage, rygg och benmuskler. Tänjning avrundar träningspasset.

Ta med liggunderlag och tossor.

Anmäl dig IDAG till Eva Taube, tfn 044- 5266 368.

Kontantbetalning vid första tillfället.

Barnträdgården Rosengården och vårt nya föreningskök

Rosengården, vars utrymmen i Inspektorsvillan renoverades med föräldrakrafter under våren och sommaren 2016, har nu verkat med Mikaelskolan på Västerby Gård i drygt ett år. Innan dess fanns Rosengården i hyrda utrymmen i Knipnäs.  Närmare information om Rosengårdens verksamhet hittas här.


Nya utrymmen för Rosengården i Inspektorsvillan på Västerby gård.

För att både skolan och barnträdgården ska kunna fungera ändamålsenligt på Västerby Gård färdigställdes ett nytt föreningskök  till årsskiftet 2016/2017. Det nya köket finns i anslutning till ladugårdsbyggnaden som renoverades under sommaren 2016 för att kunna fungera som matsal för skolans elever och personal.


Det nya föreningsköket i anslutning till ladugården.