Välkommen till Mikaelskolan!

Mikaelskolan grundades år 1985 och är en 9-årig, privat steinerskola med grundläggande utbildning ute på natursköna Västerby Gård några kilometer utanför Ekenäs centrum. Skolan upprätthålls av understödsföreningen Steinerpedagogikens Vänner i  Västnyland rf. (SPV rf.)  som också erbjuder steinerpedagogisk dagvård i hemtrevlig miljö.

 

Wilma

Länk till Mikaelskolans Wilmainloggning hittar du här!

 

Föreningsbroschyr

Här hittar du vår föreningsbroschyr med information om hela vår verksamhet.

 

Information om aktuella händelser i föreningen

Är du intresserad av Mikaelskolans och Rosengårdens tidtabeller?

Här hittar du föreningens händelsekalender!

Vi finns också på Facebook - följ oss gärna där!

 

Börja i Mikaelskolan?

Om du vill att ditt barn ska börja i Mikaelskolan är du välkommen att ta kontakt med oss! Här finns närmare information!

 

 

 

 

 

 

Aktuellt

Välkommen på föreningens höstmöte!

Styrelsen önskar alla föreningsmedlemmar varmt välkomna på föreningens höstmöte onsdagen den 21 november kl. 18.00 i ladugårdsbyggnaden! Vi behandlar bl.a. stadgeenliga ärenden som budget och verksamhetsplan samt väljer nya styrelsemedlemmar.

Detta är en utmärkt möjlighet att komma och påverka föreningens framtid, så kom med och gör din röst hörd!

En stämningsfull lyktfest

Ett varmt tack till alla som bidrog till att göra vår lyktfest i mitten på november till ett mycket stämningsfullt evenemang! Vi hade en fin kväll på Västerby gård!

 

 

Wilma för vårdnadshavare

I Mikaelskolan håller vi på att ta i bruk informations- och kommunikationstjänsten Wilma! Förälder, titta hit för närmare information!

Stella Nova-seminariets utbildningsprogram

Stella Nova–seminariet (SPV:s utbildningsverksamhet) inledde en ny 2 ½ - årig kurs i januari 2018. Det handlar om deltidsstudier och seminariet är svenskspråkigt och sker huvusakligen på Mikaelskolan om inte annat anges.

Utbildningen ger 60 studiepoäng och motsvarar det första året, Yleisopintovuosi, vid den Steinerpedagogiska lärarutbildningen i Snellman-korkeakoulu. Utbildningen godkänns vid alla steinerpedagogiska läroanstalter i Norden, vilket innebär att man kan fortsätta sin utbildning i de andra nordiska länderna.

Grundskollärare får steinerlärarbehörighet genom Stella Nova – seminariet.

Kursprogram hösten 2018

Fre-lö 5-6.10 Sagor, fabler, legender; modersmålet i förskolan och i årskurs 1-2 utgående från läroplanen
Fre-lö 26-27.10 Modersmålet i årskurs 3-4
Fre-lö 16-17.11 Drama och årstidsfester

Datum för träffar år 2019

Fre-lö 18-19.1
Fre-lö 1-2.3
Fre-lö 3-4.5
Fre-lö 6-7.9
Fre-lö 4-5.10
Fre-lö 25-26.10
Fre-lö 22-23.11

Fredagar pågår kursen kl. 16-21. Lördagar pågår kursen kl. 9-16.

Stella nova-broschyren hittas här. Mera information ger Göran Kurtén:

Tfn 040-751 7137

Kanslitid; tisdag och torsdag 15.00-18.00

e-post: stella.nova(at)hotmail.com