Klass 1-3

Den första skoldagen samlas alla skolbarn i en ring utomhus och välkomnas av sina klasslärare. Under de tre första skolåren blir klassen en grupp där man lär sig ta hänsyn till varandra.

Skogsdagen inleder veckan i klass 1-2 och läraren är hela tiden närvarande. Man övar bokstäver, tecknar, räknar och handarbetar; allt rör sig i sagans värld. T.ex. då man lär sig sticka pickar hönan upp en mask gång på gång och vips har man stickat sin första lapp!

På klass 2 byts sagorna ut till fabler och legender som t.ex. den helige Franciskus och vargen. Allt det man lärt sig det föregående året övas och fördjupas, på flöjten spelas alla toner. Man målar vått-i-vått, leker med färger och barnen börjar få fram olika nyanser i sina målningar.

På klass 3 lär man sig arbeta som bonden – trädgårdslandet skall skötas, garnet färgas och brödet bakas på säd som man odlat och malat. Texterna skrivs nu med skrivstil, grunden till den har barnen fått via formteckning (ett ämne specifikt för steinerskolor). I matematikundervisningen blir det vikt- och måttenheter – i praktiken förstås!


Elever i klass 3 färgar garn en oktoberdag