Klass 4-6

Eleverna i klass 4 får många nya ämnen. Ekenäs historia och landskapet i näromgivningen blir bekanta på ett nytt sätt. Kartor ritas och på våren står Finlands geografi på schemat. Biologiundervisningen som hittills varit naturstudium utomhus ger sig i kast med djur stora som elefanten och små som musen; alla med helt olika karaktär och egenskaper. Också vår kulturhistoria med Kalevala och Eddan ljuder i klasserna samtidigt som barnen tecknar fornnordiska slingor och knopar.

I matematiken kommer man i klass 5 till frihandsgeometri för att i klass 6 göra det mera exakt med passare och gradskiva. Teckningarna blir svart-vita. Inom botaniken börjar man med krypande mossor och lavar och vidare uppåt till buskar och träd. På 6:an följs trädperioden av en period då fåglarna står i fokus.

Historiaundervisningen som på klass 5 handlar om Indien, Persien, Egypten och Grekland fortsätter i klass 6 med Rom och lagstiftningen, akvedukterna och ordningen! I fysikundervisningen öppnar fenomenologin för nya experiment och i slöjden blir verktygen allt mer krävande.