Eurytmi

Eurytmi är ett konstämne - en rörelsekonst och en kultivering av rörelser som samtidigt utvecklar det inre i barnet. I eurytmin uttrycks de olika språkljuden, vokaler och konsonanter, i olika rörelser och gester. Därigenom stöder man inlärningen av läsning och skrivning.

Det är känt hos forskare och neurologer att rörelseutvecklingen har nära samband med människans utvecklingsmöjlighet både fysiskt, psykiskt och intellektuellt. Rörelse stimulerar nervsystemet och dess signaler till hjärnan. När barnen lär sig ramsor och dikter går det lättare om de rör sig samtidigt. Denna naturliga inlärningsförmåga genom rörelsen tar vi medvetet tillvara de första skolåren.

När eurytmin synliggör språket, talet, kallas den ljudeurytmi. När man synliggör musiken kallas den toneurytmi.

Eurytmin ledsagar barnet i sin utveckling och övningarna anpassas och förvandlar sig i takt med de olika åldersstadier. Man lär sig uppleva olika riktningar, framåt- bakåt, ner- upp, höger- vänster, balans, symmetri eller hur är det att forma olika geometriska figurer t.ex en trekant eller en sjustjärna på golvet.

Genom alla årskurser tilltalas elevens sociala förmåga i och med att barnen eller ungdomarna alltid rör sig tillsammans och med varandra. Eurytmin har en viktig funktion i att öva det sociala och mellanmänskliga – den övar gemenskapskänslan.

Eurytmins uppgift är med andra ord omfattande:

- den aktiverar både grov- och finmotorik

- den stärker koordinationsförmågan och hjälper barnen att orientera sig i rummet

- det är en social övning

- den stärker tanke- och empatiförmågan

- den aktiverar barnens inre och hjälper eleverna komma in i språket

Rörelsen ljuger inte. I eurytmin blir vi till instrument, hela människan blir tagen i anspråk som tänkande, kännande och viljande väsen.

Klass 1 har eurytmi och leker en dominolek tillsammans med läraren Helena!