Kostpolicy 


Steinerpedagogens vänner i Västnylands kostpolicy omfattar hållbarhet, hälsa och pedagogik.  

 

Som grund för föreningens kostpolicy ligger: 

 

- Diet for a Green Planet konceptet som har vetenskaplig grund. Konceptets kriterier är baserade på forskning och nationella riktlinjer för hälsosamma och hållbara matvanor. 

 https://dietforagreenplanet.se/bakgrund/vetenskap/ 

 

- Nordiska näringsrekommendationerna 2023, som innehåller vetenskapliga rekommendationer för både hälsa och miljö.  

https://valtioneuvosto.fi/sv/-//1410837/mindre-kott-mer-vaxtbaserat-har-kommer-de-nordiska-naringsrekommendationerna-2023 

 

- FNs globala hållbarhetsmål 2030 

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/ 

 

Hållbarhet i Österköket 

Vi prioriterar ekologiskt råvaror som är lokalt odlade och som vi äter när de är i säsong. Det är viktigt att gynna den biologiska mångfalden i landskapet, på åkrarna och i jordmånen. Matproduktionen bör ske utan användning av kemikalier, gifter och konstgjorda gödningsmedel. Lokalt odlad mat medför kortare transporter och mindre klimatpåverkan. Valet av grönsaker och frukt ska följa årstiden och i första hand ska finländska råvaror väljas. Inköp av utländska råvaror ska minimeras i möjligaste mån. Halvfabrikat, d.v.s konserverade och frysta produkter, används vid behov som komplement under den del av året som lokala utbudet är litet. Helfabrikat är inte att föredra med tanke på miljöpåverkan vid produktion och transport. 

Kött ska komma från Finland och i första hand från ekologiska gårdar. Fisk ska vara lokalt fiskad och märkt med hållbart fiske eller från hållbar odling.  

Matsvinnet är en angelägen fråga i vårt samhälle eftersom en tredjedel av all producerad mat slängs i onödan. Köket jobbar dagligen med reducering av matsvinn i tillagningen, serveringen och från tallriken. 

 

Hälsa 

Människans hälsa går hand i hand med en hållbar ekologisk matproduktion.  

Vegetabilier så som grönsaker, frukt, bär, spannmål och baljväxter ska utgöra grunden i kosten. Vi behöver äta 400 - 500 gram vegetabilier om dagen för en balanserad hälsa. Grönsaker, frukt och bär innehåller mycket vitaminer, mineraler och andra viktiga spårämnen. Många grönsaker och frukter är rika på fibrer, som har olika positiva effekter i kroppen. Fibrer mättar bra och håller magen igång. 

Baljväxter och frön är goda proteinkällor. Fullkornsprodukter ger lång mättnadskänsla och har brett näringsvärde. 

Vi använder en variation av kött så som nöt, gris, värphöna och broiler. För en hälsosam kost rekommenderas max 350 gram kött i veckan per person.  

Vildfångad fisk är en naturlig källa till D-vitamin och rik på omega-3. 

 

Hållbarhet i Mikaelskolan 

Skolan matpedagogik handlar om att inspirerar till en hållbar matkultur. Lunchen i matsalen ska vara en positiv del av skoldagen. Eleverna ska dagligen få erfarenheten av att äta hälsosam skolmat som är producerad och odlad på ett hållbart sätt. 

Skolans matkultur skall: 

väcka nyfikenhet och tankar 

stimulera sinnena och smakerna 

ge matro till sig själv och andra 

inleda diskussion och skapa förståelse för natur och hållbara värderingar 

ge insikter om hur våra val påverkar i liten och stor skala 

inspirera till firande av årets högtider genom matglädje och pyntad matsal 

 

Grönsaker, frukt och bär dekorerar tallriken genom alla våra årstider. 

Eleverna deltar aktivt genom att vara delaktiga i planeringen av maten i någon form under året och de hjälper även till att plocka bär under höstterminen. Vårt mål i undervisningen är att öka förståelsen för kretsloppsjordbruk, närmat, självförsörjning och hållbarhet. Eller hur man klarar sig i en föränderlig värld! 

 

Hållbarhet i Rosengården 

På Rosengården tänker vi på hållbarheten och kostens betydelse tillsammans med barnen. Varje dag får vi serverat från grunden lagad mat på ekologiskt odlade råvaror så långt som möjligt. Vi värnar om en hälsosam kost och ett gott bordsskick. 

Vi komposterar matrester och sorterar paff, glas, plast och papper. Barnen får vara med och sortera. Vi förundras tillsammans med barnen vad som händer med matresterna när de komposteras. När det blir dags för odlingssäsong odlar vi i våra odlingslådor och barnen får vara med och så, vattna och följa med hur odlingarna och naturen börjar gro och växa. På hösten får barnen skörda vad vi har odlat samt plocka bär och frukter från skogen och trädgården. Skördeprodukterna kan vi äta till mellanmål eller använda till bakning under vår bakningsdag. De skördeprodukter som behöver tillredas för vi ner till köket, där det kokas en god soppa till oss. Barnen får följa med hur processen går till, från jord till bord.