Skolmaten


Steinerpedagogiken har alltid varit en föregångare i kost- och ekologiska frågor. Det vill vi fortsättningsvis vara. Mikaelskolans och Rosengårdens matkultur bygger på ”Östersjövänlig mat” (Diet for a green planet).

Mikaelskolan och Rosengården i Ekenäs var 2019 först ut i Finland med att ta i bruk modellen Diet for a green planet - Östersjövänlig mat enligt BERAS kriterier.

"Diet for a green planet” eller "Östersjövänlig mat" är inget som implementeras i all hast, utan det handlar om en långsiktig utvecklingsprocess som också görs levande i skolvardagen. Vår mat har en stor inverkan på både klimatet och Östersjön, och genom utveckling av verksamheten och kloka val kan vi påverka båda två.

Mera information om östersjövänlig mat - Diet for a Green Planet finns på www.berasinternational.se 

Grundtankarna som följs är att maten

  •  ska vara god och näringsrik

  •  helst ska komma från ekologiska kretsloppsgårdar 

  •  ska innehålla mindre animalier, mer grönsaker, baljväxter och fullkorn

  •  ska vara lokalt producerad och säsongsanpassad

  •  ska leda till minskat svinn


En viktig del i den hållbara matkulturen är att maten ska

  •  väcka tankar och nyfikenhet

  •  stimulera sinnena

  •  inleda diskussion och skapa förståelse för omvärlden

  •  ge insikt om hur våra val påverkar i både stor och liten skala

Nyckeln till en lyckad matkultur är givetvis att eleverna äter. Alla tycker inte lika och det dilemmat har kökspersonalen lång erfarenhet av och erbjuder därför dagligen 2-4 salladsalternativ och de dagar det är kött/fisk/höna så finns det också ett vegetariskt alternativ. Salladsalternativen och maträtter återkommer ofta inom säsongen så att eleverna hinner vänja sig vid dem. Vi uppmuntrar eleverna att våga smaka på allt som bjuds men vi vare sig vill eller kan tvinga någon att äta. Allt är inte alltid som man vill men det kan vara bra ändå, och med den mentaliteten kan man komma långt i livet. 

Ovan resultatet från kökets enkät till eleverna om deras favoriter på salladsbordet, våren 2021. Med stor stil är de som fick flest röster. 

Pedagogerna och köket har påbörjat ett samarbete för att få barnen och särskilt ungdomarna, delaktiga i skolans mat. I huslig ekonomi har två klasser från högstadiet fått planera maträtter. Resultaten har varit goda, t.ex. en högstadieklass som inte ville ha bönburgare åt dem med god aptit då de varit delaktiga i planeringen och en annan högstadieklass planerade lunchen till självständighetensfirandet vilket var mycket omtyckt. Alla klasser ska få vara med i någon form.

Redan på tredje klass får eleverna bekanta sig med traditionella yrken och följa med ”bondens år” och får där en insikt om hela livsmedelskedjan från jord till bord. Genom att göra eleverna delaktiga i maten och köket skapar vi också en kontinuitet i förståelsen högre upp i klasserna.

Internationellt har BERAS modell, via Organic Food System Programme, FSP, blivit en del av FN:s 10 YFP Sustainable Food System Programme som adresserar Sustainble Development Goal #12, Sustainable Consumption and Production. 

www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/ 

 

 

 

Här kan du ta del av den senaste Oiva-rapporten från livsmedelstillsynen.