Historik

Mikaelskolan inledde sin verksamhet hösten 1985 med ”hemundervisning”, liksom så många andra steinerskolor på 80-talet. Det började endast två elever i klass 1 det första året. Nästan 30 år senare är Mikaelskolan en skola med över 120 elever fördelade på nio klasser

Skolans undervisningsspråk är svenska, även om det i tiderna fanns tankar om en tvåspråkig skola. Det förekom också diskussioner om var skolan skulle placeras, det blev Ekenäs som kan ses som ett skolcentrum i Västnyland.
Mikaelskolan fick sina första utrymmen på Fagerska gården invid Rådhustorget i Ekenäs centrum.

Gradvis blev utrymmena snart för små och år 1995 flyttade Mikaelskolan till Västerby gård – en gammal herrgård med anor från 1600-talet. Huset var i mycket dåligt skick och staden, som äger fastigheten, beslöt att riva byggnaden. Då reagerade museiverket och byggnaden fick status som kulturhistoriskt värdefull. Skolans understödstödsförening, Steinerpedagogikens vänner i Västnyland r.f. visade sitt intresse att rädda Västerby gård och för att kunna rusta upp byggnaderna lyfte föreningen ett banklån som Ekenäs stad gick i borgen för. Trots att en del av arbetena var på hälft kunde skolan ändå flytta in.

Föräldrar och lärare har med sin enastående arbetsinsats sörjt för att Västerby gård idag är ett levande skolcentrum men i.o.m. att huset är gammalt fortgår arbetet hela tiden. Nuvarande hyreskontrakt med staden uppgjordes att gälla till 31.12.2042.