Vårt nya föreningskök

För att både skolan och barnträdgården skulle kunna fungera ändamålsenligt på Västerby Gård färdigställdes ett nytt föreningskök  till årsskiftet 2016/2017. Det nya köket finns i anslutning till ladugårdsbyggnaden som renoverades under sommaren 2016 för att kunna fungera som matsal för skolans elever och personal.