Välkommen till Mikaelskolan!

Mikaelskolan grundades år 1985 och är en 9-årig, privat steinerskola med grundläggande utbildning ute på natursköna Västerby Gård några kilometer utanför Ekenäs centrum. Skolan upprätthålls av understödsföreningen Steinerpedagogikens Vänner i  Västnyland rf. (SPV rf.)  som också erbjuder steinerpedagogisk dagvård i hemtrevlig miljö.

 

Föreningsbroschyr

Här hittar du vår föreningsbroschyr, som färdigställdes i februari 2017!

 

Information om aktuella händelser i föreningen

Är du intresserad av vad som händer i Mikaelskolan och i barnträdgården Rosengården? Här hittar du föreningens händelsekalender! Är du förälder i föreningen kan du även titta hit för närmare information!

Vi finns också på Facebook - följ oss gärna där!

 

Börja i Mikaelskolan?

Om du vill att ditt barn ska börja i Mikaelskolan är du välkommen att ta kontakt med oss! Här finns närmare information!

 

Calendulakurs på Mikaelskolan!

En Calendulakurs om utvidgad vård hålls bl.a. på Mikaelskolan med start i september 2017 och pågår hela läsåret. Kursen ordnas av föreningen Alfa Omega rf. och riktar sig till sjuk- och hälsovårdspersonal samt andra intresserade. Anmälning och frågor riktas till Virve Weckström på nummer 040 012 7174 eller per e-post till virve.weckstrom(at)gmail.com.

 

 

 

 

Aktuellt

Välkomna på föreningens höstmöte!

Styrelsen önskar alla föreningsmedlemmar välkomna på föreningens höstmöte onsdagen den 22 november kl. 18.00. Vi behandlar bl.a. budget och verksamhetsplan för kommande år och väljer nya medlemmar till styrelsen. Detta är en fin chans för er att påverka föreningens framtid, så passa på att göra era röster hörda!

Vi firar advent!

Mikaelskolan firar advent i ladugården söndagen den 3 december kl. 17.00. Barnen får gå i en granspiral och tända ett eget adventsljus. Alla föräldrar är varmt välkomna att komma och inleda adventstiden i en stämningsfull atmosfär!

Nytt Stella Nova-seminarium kör igång i januari!

Stella Nova–seminariet (SPV:s utbildningsverksamhet) inleder en ny 2 ½ - årig kurs i januari 2018. Det handlar om deltidsstudier och seminariet är svenskspråkigt och sker huvusakligen på Mikaelskolan.

Utbildningen ger 60 studiepoäng och motsvarar det första året, Yleisopintovuosi, vid den Steinerpedagogiska lärarutbildningen i Snellman-korkeakoulu. Utbildningen godkänns vid alla steinerpedagogiska läroanstalter i Norden, vilket innebär att man kan fortsätta sin utbildning i de andra nordiska länderna.

Grundskollärare får steinerlärarbehörighet genom Stella Nova – seminariet.

Stella Nova-seminariet inleder sin verksamhet i Mikaelskolan den 19 januari kl. 16.

Kursträffar år 2018:

Fre-lö 19-20.1
Lö-sön 3-4.2
Fre-lö 16-17.2
Fre-sön 16-18.3
Fre-lö 6-7.4
Fre-lö 27-28.4
Fre-lö 18-19.5
Fre-lö 8-9.6
Fre-lö 24-25.8
Fre-lö 14-15.9
Fre-lö 5-6.10
Fre-lö 26-27.10
Fre-lö 16-17.11

Fredagar pågår kursen kl. 16-21. Lördagar pågår kursen kl. 9-16.

Stella nova-broschyren hittas här. Mera information ger Göran Kurtén:

Tfn 040-751 7137

Kanslitid; tisdag och torsdag 15.00-18.00

e-post: stella.nova(at)hotmail.com

Barnträdgården Rosengården och vårt nya föreningskök

Rosengården, vars utrymmen i Inspektorsvillan renoverades med föräldrakrafter under våren och sommaren 2016, har nu verkat med Mikaelskolan på Västerby Gård i drygt ett år. Innan dess fanns Rosengården i hyrda utrymmen i Knipnäs.  Närmare information om Rosengårdens verksamhet hittas här.


Nya utrymmen för Rosengården i Inspektorsvillan på Västerby gård.

För att både skolan och barnträdgården ska kunna fungera ändamålsenligt på Västerby Gård färdigställdes ett nytt föreningskök  till årsskiftet 2016/2017. Det nya köket finns i anslutning till ladugårdsbyggnaden som renoverades under sommaren 2016 för att kunna fungera som matsal för skolans elever och personal.


Det nya föreningsköket i anslutning till ladugården.